Anne Hazeland Tingstad

Advokat
E-post: at@matrix-advokater.no
Tlf: 481 85 707

Anne Hazeland Tingstad arbeider spesialisert med barne- og familierett, herunder foreldretvister og saker etter barneloven, ektefelleskifte, barnevern og arverett, samt som bistandsadvokat i straffesaker. Tingstad har omfattende erfaring innenfor sine fagområder og har prosedert et stort antall slike saker over de siste 20 årene for alle rettsinstanser (også Høyesterett). Tingstad har skrevet flere artikler og innlegg, hun er kursholder og hun har selv vært kursarrangør innen foreldretvist og barnerett, og har stort engasjement og høy kompetanse innenfor rettsområdene.

Tingstad har arbeidet som advokatfullmektig og advokat siden 1999, de første årene med fokus på strafferett i tillegg til barne- og familierett. Videre har hun vært dommerfullmektig i en toårsperiode i en domstol med full fagkrets. Hun har vært fast bistandsadvokat for Nedre Romerike tingrett i en seksårsperiode. I perioden 2011 til 2019 var Tingstad partner i Advokatfirma Dalan, der hun hadde en stor del av ansvaret for å bygge opp en barne- og familierettsavdeling. Tingstad gikk inn i Matirx Advokater som selvstendig advokat i 2019.

Tingstad er opptatt av høy faglig kvalitet, oppdatert nasjonal og internasjonal kompetanse innen de enkelte fagområder samt nær og god oppfølging av sine klienter. Hun tar store kompliserte saker like alvorlig som saker av mindre alvorlig karakter, og har fokus på å gi korrekte og grundige råd uansett sak.