Anniken Heier

Advokat
E-post: ah@matrix-advokater.no
Tlf: 997 98 806

 

Anniken har særlig kompetanse innen strafferett og internasjonale menneskerettigheter. Hun opptrer både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun bistår også i saker som gjelder utlendingsrett, arbeidsrett, barnevern og barnerett.

Anniken er master i rettsvitenskap fra universitetet i Bergen. Hun har også en mastergrad i internasjonal rett fra Queen Mary University of London fra 2014, med spesialisering innen internasjonal strafferett, økonomisk kriminalitet og internasjonale menneskerettigheter.

Etter studiene har Anniken arbeidet for dommer Erkki Kourula ved ankekammeret i den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC). Hovedoppgavene var å bistå i arbeidet med å skrive utkast til ankekammerets dommer, kjennelser og beslutninger, utføre rettslige analyser av internasjonal rett, vurdere bevis, i tillegg til observasjon i rettsmøter og høringer.

Anniken har også opparbeidet seg erfaring innen en rekke sivilrettslige felt i løpet av studiene. Hun har arbeidserfaring fra Jussformidlingen i Bergen, i Forsvaret, samt i advokatfirmaene Schjødt og Haavind.

Anniken er for tiden i permisjon som dommerfullmektig i Oslo tingrett.