Fagområdene

 

Vi spesialiserer oss på menneskerettigheter i bred forstand. På alle felter der dine rettigheter er truet av inngrep fra samfunnets side.

 

Strafferett
Dersom du er utsatt for etterforskning eller trussel om straff fra politiets side bør du ta kontakt med oss. Alle advokatene hos Matrix jobber daglig med straffesaker og kan gi deg den aller beste veiledning om hvordan du skal håndtere situasjonen. Vi prosederer straffesaker for alle rettsinstanser og over hele landet.

Vi tar også oppdrag som bistandsadvokater.

Kontakt: Alle våre advokater er høyt spesialisert innen strafferett.

 

Immigrasjon/utlendingsrett
Vi er spesialister på alle problemer du som utlending møter i Norge. Har du problemer med visum, arbeidstillatelse, familiegjenforening, utvisning, tilbakekall av tillatelse eller søknad om statsborgerskap er vi klare til å hjelpe deg.

Kontakt:
Brynjulf Risnes,
Victoria Holmen
Ingrid Humerfelt Eckhoff

 

Barnevern
Dersom du er utsatt for tiltak fra barnevernets side er vi klare til å gi råd og bistå deg hvis du frykter at barna kan bli tatt fra deg.

Kontakt:
Victoria Holmen,
Ingrid Humerfelt Eckhoff,
Cecilie Nakstad,
Marianne Darre-Næss,
Stian Mæland,
Olle Nohlin,
Einar Grape

 

Barnefordeling
Har du havnet i en tvist som gjelder spørsmål om foreldreansvar, hvor barnet ditt skal bo fast eller hvilken samværsordning som skal gjelde, er det flere av oss som kan bistå. Det er alltid i slike saker et mål å løse konflikten på en minnelig måte, og vi kan bistå med konfliktløsning. Kommer partene ikke til enighet, prosederer vi saken i retten for deg.

Kontakt:
Cecilie Nakstad,
Marianne Darre-Næss,
Victoria Holmen,
Ingrid Humerfelt Eckhoff ,
Stian Mæland,
Olle Nohlin,
Einar Grape

 

Arbeidsrett
Vi bistår i forhandlinger og tvistesaker ved sluttavtaler, oppsigelse, suspensjon og avskjed og har erfaring fra omstillingsprosesser og virksomhetsoverdragelser. Vi bistår også i saker som gjelder kollektiv arbeidsrett og tariffavtaler. Vi tilbyr skreddersydde kurs og seminarer om arbeidsrettslige emner både for fagforeninger og bedrifter.

Kontakt:
Ingrid Humerfelt Eckhoff,
Tor Even Gjendem

 

Tvisteløsning innen kontrakts- og avtalerett
Vi bistår med rådgivning, forhandlinger og prosedyre innen kontrakts- og avtalerett.

Kontakt:
Tor Even Gjendem,
Stian Mæland

 

Fast eiendom
Vi kan bistå med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom, herunder husleie, rettigheter i fast eiendom og plan- og bygningsrett.

Kontakt:
Stian Mæland