Gisle Thorsen

Advokat
E-post: gt@matrix-advokater.no
Tlf: 400 02 015

Gisle er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo i 1997, med spesialfag fra Université D`Aix-Marseille, og har variert yrkeserfaring fra privat næringsliv, forsvaret og påtalemyndigheten.

Siden 2003 har han arbeidet som advokat, med hovedvekt på straffesaker, erstatningsrett og utlendingsrett.

Gisle arbeider som prosedyreadvokat med de fleste typer saker der privatpersoner  kommer i kontakt med  domstolene, både straffesaker og sivile saker.

Gisle bistår ved alle former for prosedyre for domstolene, hovedsakelig innenfor fagområdene strafferett, forvaltningsrett (herunder utlendingsrett og barnevern) og barnefordeling.

Videre bistår han private personer i forbindelse med erstatningskrav ved personskade som følge av pasientskade/feilbehandling, yrkesskade og ulykke i saker hvor forsikringsselskaper og Norsk Pasientskadeerstatning er motpart.