Ida Cathinka Guse

Advokatfullmektig
E-post: icg@matrix-advokater.no
Tlf: 414 43 362

Ida har vært ansatt som advokatfullmektig hos oss siden oktober 2018. Hun opptrer som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker, men tar også sivilrettslige oppdrag innen utlendingsrett, barnevern, psykisk helsevern og foreldretvister.

Ida er utdannet master i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen. Ved siden av studiene har hun jobbet som kunderådgiver i DNB i flere år. Her har hun jobbet med veiledning av bankens personkunder. Videre har hun sivilrettslig erfaring som juridisk konsulent hos DNB- advokatene i seksjon for innovasjon og teknologi, hvor hun jobbet med juridiske problemstillinger innen personmarked og bankenes tjenester for privat kunder. Ida har i tillegg et årsstudium i økonomi- og administrasjon.

Under studietiden hadde Ida et utvekslingsopphold ved The University of Auckland på New Zealand, hvor hun tok spesialemner i cyberkriminalitet og internasjonal rett. Ved Universitetet i Bergen har hun tatt fordypning i påtalerett og skrevet masteroppgaven «Dataavlesing som et straffeprosessuelt tvangsmiddel. En konfrontasjon med retten til privatliv etter Grl. § 102 og EMK artikkel 8.»