Ingrid Humerfelt Eckhoff

Advokat
E-post: ihe@matrix-advokater.no
Tlf: 412 60 003

Ingrid har særlig kompetanse innen strafferett, og bistår både som forsvarer og bistandsadvokat.  Hun bistår også i saker som gjelder arbeidsrett, utlendingsrett, barnevern og barnerett, herunder oppdrag i forvaltningsrett og internasjonale menneskerettigheter.

Ingrid har bred erfaring som tidligere rådgiver både i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

Ingrid tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2007, og har også spesialfag fra universitetet i Aix-en-Provence i Frankrike. Hun snakker engelsk og fransk.

Ingrid er fast ansatt advokat hos Halvard Helle, Cecilie Nakstad og Victoria Holmen.