Johannes Hafsahl

Advokat
E-post: jh@matrix-advokater.no
Tlf: 410 47 589

Johannes har særlig kompetanse innenfor strafferett, utlendingsrett og barnerett. Han tar også oppdrag innenfor generell forvaltningsrett og internasjonale menneskerettigheter. Johannes har omfattende prosedyreerfaring fra tunge og omfattende straffesaker, herunder store narkotikasaker, og sivile saker.

Han er utdannet jurist ved universitetet i Oslo, og har også en mastergrad i internasjonal økonomisk rett, LL.M.oec, fra Martin Luther Universität Halle-Wittenberg i Tyskland. Johannes behersker tysk og engelsk.

Han har vært praktikant ved den norske ambassaden i Den Haag. Hovedarbeidsoppgavene ved ambassaden var å følge arbeidet i internasjonale juridiske institusjoner med sete i Haag med hovedvekt på Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og Jugoslaviatribunalet (ICTY).

Johannes har arbeidet 2 år i Utlendingsnemnda (UNE). Fra sitt arbeid i UNE har han inngående kjennskap til utlendingssaker, og har ført flere saker for retten med stor suksess.

Han tiltrådte i Matrix Advokater i 2013, og er i dag fast ansatt advokat hos Victoria Holmen, Cecilie Nakstad og Petter Bonde.

Lenker til saker der Johannes har vært advokat:

Utvist uten begrunnelse (klassekampen.no)

Vant på alle punkter (budstikka.no)

Politiet mener de har sprengt norsk-albansk narko-nettverk (tv2.no)

Fant 3.400 cannabisplanter (rb.no)