Marthe Engøy

Advokat
E-post: me@matrix-advokater.no
Tlf: 408 62 276

Marthe har særlig kompetanse innen strafferett og utlendingsrett. Hun opptrer både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun bistår også i saker som gjelder barnevern, barnerett og arbeidsrett.

Marthe tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2012, og har spesialfag fra American University Washington College of Law, i Washington D.C. Under studietiden jobbet hun som praktikant ved International Law and Policy Institute (ILPI).

Etter studie har Marthe arbeidet som rådgiver i Utlendingsnemnda (UNE) hvor hun har opparbeidet seg bred erfaring innen til asyl-, familieinnvandrings-, og utvisningsfeltet. I tillegg har hun i flere år arbeidet som frivillig hos Gatejuristen med saker både av sivilrettslig og strafferettslig karakter.

Hun er i dag styremedlem i Rettspolitisk forening.

Marthe er advokatfullmektig for advokatene Tor Even Gjendem, Brynjulf Risnes, Cecilie Nakstad, Stian Mæland, Petter Bonde, Victoria Holmen, Marianne Darre-Næss, Einar Grape og Olle Nohlin.