Mathias Stang

Advokatfullmektig
E-post: ms@matrix-advokater.no
Tlf: 906 26 530

Mathias er utdannet master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo med spesialisering innen folkerett. Tidligere har han også studert Corporate Social Responsibility i Buenos Aires, Argentina.

Hovedsakelig jobber Mathias med saker innen internasjonal strafferett, men tar også saker innen alminnelig strafferett og utledningsrett. Han opptrer også som bistandsadvokat.

I studietiden jobbet han blant annet som rettshjelper i Jussbuss, og har vært praktikant ved Bonnkonvensjonens sekretariat i FNs miljøprogram i Tyskland. Ut over dette har han arbeidserfaring fra Advokatforeningen, Advokatbladet og Kriminalomsorgen.

Mathias har vært aktiv i flere ulike organisasjoner, og har lang politisk erfaring.

Tidligere har han hatt engelsk og spansk som arbeidsspråk og han snakker flytende spansk.