Olle Nohlin

Advokat
E-post: on@matrix-advokater.no
Tlf: 906 39 659

 

Olle er utdannet jurist, med Mastergrad (LLM) fra Lunds universitet i Sverige. Han har også studert ved universitet i Tromsø. Olle har siden 2002 praktisert i Norge og har omfattende prosedyreerfaring i tunge straffesaker og sivile hovedforhandlinger. Han har prosedert for alle landets øvre domstoler, inkludert Høyesterett.

Olle jobber særlig med strafferett. Han har bred erfaring og gode resultater i lange saker med svært omfattende faktum. Olle bistår innenfor alle sider av strafferetten, herunder drapssaker, økokrim, store narkotikasaker, sedelighetssaker, forvaringssaker, ran, vold, datakriminalitet og vinning. Han tar også oppdrag som bistandsadvokat.

Ved siden av strafferett, bistår Olle med rådgiving og prosedyre innen barnevern og barnefordeling.

Olle er godkjent advokatmegler og bistår gjerne i tvister før de eventuelt kommer til retten.

Olle har et omfattende kontaktnett i Sverige og kan derfor også bistå med problemstillinger i svenske domstoler.