Sasha Riakhina

Advokatfullmektig
E-post: sr@matrix-advokater.no
Tlf: 993 72 694

Sasha er utdannet master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun påtar seg oppdrag innenfor utlendingsrett, strafferett – både som forsvarer og bistandsadvokat, barnevern og barnefordeling.

Under studietiden har Sasha vært saksbehandler og drevet rettspolitisk arbeid hos Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Hun opparbeidet hun seg erfaring med utlendingsrett, husleierett og øvrig fast eiendom. Hun har sittet i JURKs styre og etter saksbehandlingsperioden jobbet som møteleder ved kvalitetssikring av JURKs saksbehandling.

Videre har Sasha fordypet seg i utlendings- og menneskerettslige problemstillinger ved Universitetet i Oslo, og hatt opphold som frivillig hos Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Hun har dessuten opparbeidet seg sivilrettslig erfaring under traineeopphold hos advokatfirmaet Grette. Under masterarbeidet behandlet Sasha vernet av den private eiendomsretten i Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK).

Sasha behersker russisk flytende, muntlig og skriftlig