Skip to main content

Velkommen til

Matrix Advokater

Matrix er et advokatfellesskap med erfarne prosedyreadvokater

Matrix Advokater

Matrix Advokater er et ungt og nytenkende samarbeid mellom advokater som ønsker å jobbe sammen til det beste for sine klienter.

Ett skritt foran – en tanke bak – et klikk unna

Se alle advokatene

Matrix Advokater

Matrix Advokater er et ungt og nytenkende samarbeid mellom advokater som ønsker å jobbe sammen til det beste for sine klienter.

Alltid et skritt foran. Alltid en tanke bak.

Fagområdene

Vi spesialiserer oss på menneskerettigheter i bred forstand. På alle felter der dine rettigheter er truet av inngrep fra samfunnets side.

Strafferett

Juridisk bistand dersom du er mistenkt for å ha begått en eller flere straffbare handlinger.

Barnevern

Sak der barneverntjenesten undersøker forhold i en familie og eventuelt fremmer forslag om tiltak eller vedtak.

Skifterett

Når ektefeller eller samboere ønsker å gå fra hverandre, kan det oppstå tvist i forbindelse med fordeling av formue, eiendeler og gjeld.

Barnefordeling / foreldretvister

Tvist om foreldreansvar, fast bosted eller samvær for felles barn.

Fast eiendom

Fast eiendom omfatter mange ulike rettsområder og problemstillinger som nabotvister, rettigheter i fast eiendom eller saker ved kjøp og salg av bolig.

Immigrasjon / utlendingsrett

Aspekter ved en utlendings opphold og arbeid i Norge.

Individuell og kollektiv arbeidsrett

Den enkelte arbeidstakers forhold til sitt arbeid og sin arbeidsgiver.

Bistandsadvokat

Har du blitt utsatt for en straffbar handling kan du ha behov for en bistandsadvokat.

Tvisteløsning innen kontrakts- og avtalerett

Sivilrettslig uenighet mellom private parter, som kan løses via mekling eller rettsapparatet.

Barnebortføring

Barn med rettigheter i Norge blir mot en eller begge foreldres ønske tatt ut av landet.

Arverett

Juridisk bistand i forbindelse med arveoppgjør eller spørsmål knyttet til hva en person kan bestemme at skal skje med formuen etter sin død.

Psykisk helsevern

Bruk av tvangsmidler i forbindelse med psykisk helsevern.

Hvorfor velge oss?

«Alltid ett skritt foran; alltid en tanke bak»

– Matrix Advokater

Aktuelt