Skip to main content

Retten til fritt å få velge sin forsvarer

Av 14. februar 2020Strafferett

Stian Mæland

Etter straffeprosessloven § 94, kan en som er siktet fritt velge hvilken advokat som skal være dennes forsvarer. Den samme retten er også nedfelt i den Europeiske Menneskerettighets konvensjon artikkel 6. Hvis politiet mistenker deg for å ha gjort en straffbar handling, så gjør det deg ikke automatisk til siktet etter straffeprosessen. Vilkårene for å bli ansett som siktet er listet opp i straffeprosessloven § 82. Etter denne bestemmelsen er en person siktet dersom påtalemyndigheten erklærer at personen er siktet, retten har innledet forfølgning mot personen, det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransakning, beslag eller liknende forholdsregler rettet mot ham.

Dersom du er å anse som siktet så kan du da selv fritt velge hvilken advokat som skal være din forsvarer. Hvis det er flere personer som er involvert i samme sak kan imidlertid retten nekte deg å fritt velge en advokat, dersom denne jobber i samme firma eller sammen med en advokat som representerer en av de andre i saken din. Men for at du skal nektes å velge denne advokaten, så må det foreligge motstridende interesser mellom deg og den andre personen i saken din, eller være fare for at slike motstridende interesser oppstår.

Selv om du har rett til selv å velge din egen forsvarer så er det ikke alltid du har rett på å få dekket forsvarer av det offentlige. Selv om du skulle være i en situasjon hvor det offentlige ikke er forpliktet til å dekke forsvarer for deg, så kan advokaten søke om å få offentlig dekning hvis særlige forhold foreligger, jf straffeprosessloven § 100 andre ledd.

Vår erfaring er at politiet ikke alltid er kjent med hvordan reglene for å få dekket advokat i en straffesak fungerer. Du bør derfor uansett ta kontakt med en advokat som er godt kjent med regelverket, dersom politiet mistenker at du har gjort noe straffbart.

Matrix advokater er spesialisert på strafferett og menneskerettigheter. Alle våre advokater kan hjelpe deg med spørsmål om retten til fritt å få velge en egen forsvarer.

Stian Mæland

Advokat

E-post:

sm@matrix-advokater.no

Tlf:

993 47 999
Se advokatprofil

Legg igjen et svar