Skip to main content

Ny arvelov fra januar 2021

Av 17. mars 2020Arverett

Matrix Advokater

De viktigste endringene i den nye arveloven

Ny arvelov trer i kraft i januar 2021. Det betyr at den nåværende arveloven gjelder til og med januar 2021. I denne artikkelen oppsummeres de viktigste endringene som er gjort.

1. Pliktdelsarven øker

Pliktdelsarven er den delen av arven som er forbeholdt avdødes barn eller deres etterkommere hvis barna er døde. Barn eller deres etterkommere kalles livsarvinger. I den gamle arveloven utgjorde pliktdelsarven 2/3 av formuen, begrenset til 1 million per barn.

I den nye arveloven utgjør pliktdelsarven 15 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Folketrygdens grunnbeløp, forkortet til G, er et beløp fastsatt av staten for å beregne trygde -og pensjonsytelser. Satsen endres 1. mai hvert år.

Endringen i loven innebærer at pliktdelsarven justeres hvert år etter folketrygdens grunnbeløp. I dag utgjør 15G ca. 1,5 millioner kr.

Eksempel: Du har to barn og etterlater deg 10 millioner kr. Etter dagens regler kan du bestemme i testamentet ditt at hvert barn kun skal få 1 million kr hver, og råder fritt over 8 millioner kr. Etter de nye reglene er hvert barn forbeholdt 15G, det vil i dag utgjøre ca. 1,5 millioner kr, til sammen 3 millioner kr. Da kan du testamentere bort 7 millioner kr.

2. Pliktdelsarv kan testamenteres bort mot erstatning

Pliktdelsarven begrenser også retten til å testamentere bort gjenstander eller eiendom som går utover pliktdelsarven. Dette endres i den nye arveloven fra januar 2021. En arving vil få muligheten til å arve for eksempel en hytte selv om verdien på hytta overstiger summen pliktdelsarven utgjør, forutsatt at arvingen betaler det overskytende til dødsboet.

3. Samboeres arverett

Etter dagens regler må man som samboere ha felles barn for å arve noe.

Samboere som har, venter eller har hatt barn sammen har arverett etter hverandre. Arven utgjør 4 G. Dette kan endres i testament, arven kan enten begrenses slik at samboeren arver mindre enn 4 G, eller utvides slik at samboere arver mer.

Er dere samboere og ikke har tenkt å gifte dere eller få barn i nærmeste framtid, kan det være lurt å skrive en samboerkontrakt eller et testament.

4. Testamentsvitner

For at et testament skal være gyldig er det flere vilkår som må være oppfylt. Et av vilkårene i den gamle loven har vært at testator skal underskrive i nærvær av to vitner som er tilstede samtidig, og som også signerer testamentet.

I den nye loven er det ikke lenger et vilkår at vitnene er tilstede samtidig. Dette vil gjøre det mer lettvint for testator.

5. Eiendom kan gis bort når man sitter i uskifte

I dag er det ikke lov for en som sitter i uskifte å gi bort fast eiendom.

Uskifte betyr at oppgjøret av arven etter førstavdøde ektefelle utsettes til etter at gjenværende ektefelle også er død. For eksempel: Kari og Ola er gift og bor sammen. Kari dør, og Ola blir boende i deres hjem med alle deres eiendeler. Ola sitter da i et uskiftet bo.

Forbudet mot å selge eiendom når man sitter i uskiftet bo endres i den nye loven. Nå er regelen at en som sitter i uskiftet o ikke kan gi bort gaver som «står i misforhold til formuen i boet». Om en som sitter i uskiftet bo kan gi bort eiendom eller ikke, vil avhenge av det konkrete boets verdi.

I praksis vil man kunne i bort fast eiendom hvis boets verdi er veldig høyt, og man ønsker å gi bort en eiendom av en beskjeden verdi i forhold til boet.

6. Avkortning av arv

Avkortning av arv er en reduksjon av en livsarvings arv som skal utjevne tidligere forskudd på arv eller en gave av en viss størrelse. I dag er det arvelater som avgjør om livsarvingens arvelodd skal avkortes, noe han kan gjøre også etter at gaven eller pengesummen er gitt, uten at arvingen vet om det. Dette endres i den nye loven.

Arvelater kan ikke bestemme avkortning av en allerede gitt økonomisk verdi. Når arvingen mottar verdien, må han/hun være kjent med at den vil bli avkortet senere. Da vil mottakeren ha mulighet til å takke nei til verdien dersom han/hun ikke aksepterer avkortning senere.

Det er også andre endringer i arveloven, dette var kun de største og viktigste. Arv kan være komplisert, ta kontakt for en uforpliktet konsultasjon.

Matrix Advokater

Legg igjen et svar