Skip to main content

Må en arbeidsgiver sjekke at utlendinger har arbeidstillatelse?

Brynjulf Risnes

Må en arbeidsgiver sjekke at utlendinger har arbeidstillatelse? 

Når du som arbeidsgiver ansetter en person som ikke er norsk statsborger må du være sikker på at vedkommende har arbeidstillatelse i Norge. Dette vil sjelden være et problem dersom personen er fra et EU-land. Er den du tenker å ansette derimot fra et land utenfor EØS-området, kan det være større grunn til å sjekke om han eller hun har gyldig arbeidstillatelse. Er du i tvil kan du eventuelt be vedkommende dokumentere tillatelsen. Det er også mulig å kontakte UDI for å få veiledning.

Det er naturligvis ikke sånn at du alltid skal be om å få framlagt gyldig arbeidstillatelse når du som arbeidsgiver ansetter en person som ikke er norsk statsborger. Dersom du er sikker på at vedkommende har tillatelse vil det normalt være nok. Det er likevel lurt å være oppmerksom på at dersom du ansetter noen som ikke har arbeidstillatelse, kan du i verste fall bli straffet for det.

Noen ganger går politiet for langt i å straffe arbeidsgivere som ansetter utlendinger som ikke har arbeidstillatelse. I en sak som ble omtalt i pressen 2019-2020 ble en pizzarestaurant i Oslo frikjent etter å ha blitt ilagt bot for å ha ansatt en daglig leder som ikke hadde arbeidstillatelse. Restauranten ble bistått av Matrix-advokat Brynjulf Risnes.

Brynjulf Risnes

Advokat

E-post:

br@matrix-advokater.no

Tlf:

975 63 317
Se advokatprofil

Legg igjen et svar