Skip to main content

Opprettelse og endring av testament m rettelser

Av 23. mars 2020Arverett

Anne Hazeland

Opprette testament

Et testament kan opprettes av en person alene, eller som et gjensidig testament.

Det er krav i loven til hvordan et testament må utformes, disse fremkommer av Arvelovens §§ 48, 49 og 50. Det er også regler om hva et testament kan inneholde, og det er for eksempel ikke anledning til å bestemme at et barn ikke skal motta arv overhodet.

Et testament må signeres av den som har skrevet det (testator), og så må det i tillegg signeres av to vitner. Det må fremkomme at vitnene bekrefter at testamentet er skrevet frivillig, og at testator var bevisst og i stand til å forstå sin handling.

Vi anbefaler at testamentet oppbevares ved at det deponeres hos Byfogden. På denne måten forhindrer man at det kommer bort, eller at man ikke finner det etter testators død.

Tilbakekall av testament

Testament kan fritt tilbakekalles av den som har skrevet det.

Reglene for hvordan et testament skal tilbakekalles fremkommer av Arvelovens § 57. Den tryggeste og enkleste måten å endre et testament på er å utarbeide et nytt testament der det fremkommer at et tidligere testament tilbakekalles, samtidig som det fremkommer at det ikke skrives noe nytt testament. Testator vil da stå uten testament, og det vil være arvelovens regler som gjelder.

Eventuelt kan et testament tilbakekalles ved at det skrives et nytt testament der det fremkommer at det tidligere testament tilbakekalles, og at der testators nye testament samtidig skrives i samme dokument.

Tilbakekall og nytt testament har de samme kravene til form og innhold som beskrevet ovenfor.

Anne Hazeland

Advokat

E-post:

ah@matrix-advokater.no

Tlf:

481 85 707
Se advokatprofil

Legg igjen et svar