Skip to main content

Underholdsbidrag

Av 24. mars 2020Skifterett

Anne Hazeland

Underholdsbidrag

Ved separasjon og skilsmisse faller ektefellenes plikt til gjensidig økonomisk underhold bort.  Det samme gjelder ved samlivsbrudd uten at det foreligger separasjon eller skilsmisse.

Følgende fremkommer av ekteskapsloven § 79, 2. ledd:

«Er en ektefelles evne til og mulighet for å sørge for et passende underhold blitt dårligere som følge av omsorgen for felles barn eller fordelingen av felles oppgaver under samlivet, kan den andre ektefellen pålegges å betale bidrag».

Om utmålingen heter det i ekteskapslovens § 80 at «bidraget skal utmåles på grunnlag av den bidragsberettigedes behov for bidrag og den bidragspliktiges betalingsevne».  Bidraget skal i normale tilfeller fastsettes som en løpende ytelse, men kan også dersom særlige grunner taler for det, fastsettes som et engangsbidrag.

Bidraget skal i utgangspunktet fastsettes for en tidsbegrenset periode på inntil 3 år, men kan i særlige tilfeller også løpe lenger.  Bidraget kan beregnes tilbake i tid på inntil 3 år.  Retten til underholdsbidrag faller bort dersom den bidragsberettigede inngår nytt ekteskap.

Underholdsbidrag er ikke skattepliktig inntekt.

Anne Hazeland

Advokat

E-post:

ah@matrix-advokater.no

Tlf:

481 85 707
Se advokatprofil

Legg igjen et svar