Skip to main content

Fotlenke i Korona-tider

Av 25. mars 2020Strafferett

Cecilie Nakstad

Gjennomføring av straff med fotlenke i ditt eget hjem er et godt alternativ til soning i fengsel. Fordelen er at du kan opprettholde ditt normale liv med familie og jobb. Ulempen er at ditt hjem blir ditt fengsel. Det er kanskje en større belasting enn det mange tror. Men for mange vil likevel soning ute i samfunnet/hjemme være helt klart å foretrekke.

Fotlenken må være på i hele soningsperioden. Den er liten og den er lett å skjule. Ingen, bortsett fra de du bor sammen med, trenger derfor å vite om at du soner straff. Det kan imidlertid være lurt å informere arbeidsgiver da Kriminalomsorgen kommer på uanmeldte kontroller på arbeidsplassen. Lenken er vanntett og man kan derfor både bade og dusje med den. Forsøker du å ta den av, utløses alarmen.

Det er ikke domstolen som dømmer deg til fotlenkesoning. Dersom du av retten er dømt til ubetinget fengsel, kan du etter at dommen er rettskraftig søke om å sone fengselsstraffen med fotlenke hjemme. Dette gjelder imidlertid ikke alle. Vilkårene for fotlenkesoning er oppsummert:

 • Straffen må ikke være lenger enn fire måneder
 • Har du fått lenger dom enn fire måneder, kan du starte soningen i fengsel og så søke om å sone de siste 4 måneder av dommen hjemme med fotlenke
 • De du bor sammen med må samtykke til at du soner hjemme (du trenger ikke samtykke fra dem under 18 år)
 • Du må ha fast bopel
 • For noen typer lovbrudd er det vanskelig å få innvilget fotlenke. Det gjelder lovbrudd utøvd i eller fra hjemmet, volds- og seksuallovbrudd.

Som nevnt innebærer fotlenkesoning også en belasting. Det stilles en del krav:

 • Du må være sysselsatt; jobb, skole, studier eller annen form for sysselsetting. Kriminalomsorgen bistår her hvis du ikke klarer å skaffe sysselsetting selv.
 • Uanmeldte kontroller både hjemme og på arbeidsplassen
 • Alkohol- og rusforbud
 • Strenge «innetider»
 • Jevnlige møter hos kriminalomsorgen
 • Kun noen få timer «permisjon» hver uke til handling/personlige gjøremål

For domfelte under 18 år lempes det på vilkårene da denne gruppen ikke bør sone i fengsel:

 • 4 månedersregelen gjelder ikke
 • Begrensinger i type lovbrudd gjelder ikke
 • Fotlenke skal alltid vurderes som alternativ til fengsel

Utenlandske statsborgere kan også få sone med fotlenke, men det er et krav om at man har oppholds- og/eller arbeidstillatelse i Norge.

Nye midlertidige retningslinjer som Corona-tiltak:

 • Økt bruk ved at innsatte i fengsler overføres på fotlenkesoning
 • Forenklet saksbehandling
 • Uanmeldte hjemmebesøk erstattes av hyppige og uanmeldte telefonsamtaler
 • Sysselsettingskravet fravikes dersom hjemmearbeid ikke er mulig
 • Nye regler for av- og pålenking, der den domfelte instrueres og gjør dette selv
 • 4 månedersregelen heves til 6 måneder

Dette er i hovedtrekk reglene for fotlenkesoning.  Mer info kan du også finne på kriminalomsorgens hjemmeside; kriminalomsorgen.no. Der finner du også linker til lovbestemmelser, retningslinjer og søknadsskjema. Siden oppdateres også med tanke på corona-utviklingen.

Ta også gjerne kontakt med oss i Matrix advokater hvis du har spørsmål.

Cecilie Nakstad

Advokat

E-post:

cn@matrix-advokater.no

Tlf:

934 36 008
Se advokatprofil

Legg igjen et svar