Skip to main content

Gangen i en straffesak fra anmeldelse til tiltale

Av 25. mars 2020Strafferett

Marijana Lozic

Lurer du på hva som skjer dersom du blir mistenkt i en straffesak? Det er naturlig at det åpner for mange spørsmål den dagen politiet ringer på døren, du får innkalling til avhør, eller du blir pågrepet og innbragt i arrest. Her gir vi i en enkel oversikt over hva du kan vente deg, men skulle du være i behov for ytterligere informasjon, så er det bare å ta kontakt med oss.

Når en sak blir anmeldt til eller av politiet, så starter etterforskning av straffesaken. Den vil arte seg noe forskjellig avhengig av type sak, men det samme for alle saker er at politiet har en objektivitetsplikt under etterforskningen: de skal etterforske både til gunst og ugunst for den anmeldte.

Som anmeldt vil du i første omgang få status som mistenkt, og i mindre alvorlige saker vil du få brev med innkalling til avhør. Du plikter å møte etter innkalling, men du har aldri plikt til å forklare deg for politiet. Du har rett til å få vite mistankegrunnlaget mot deg, og deretter er det opp til deg om du ønsker å la deg avhøre.

Dersom politiet/påtalemyndigheten har iverksatt tvangsmidler mot deg, for eksempel pågripelse, ransaking eller beslag (de har for eksempel tatt telefonen din), da får du status som siktet, og på den måten også flere rettigheter. Dette innebærer bl.a. rett til forsvarer på det offentliges bekostning  (i all hovedsak) på ethvert trinn av saken, og rett til å lese sakens dokumenter (med noen unntak).

Politiet vil så foreta taktisk og teknisk etterforskning i saken, noe som bl.a. innebærer avhør av vitner, gjennomgang av beslag som telefon, datautstyr, DNA etc.

Når du som mistenkt/siktet er i politiavhør vil du på slutten av avhøret få spørsmål om du begjærer noen etterforskningsskritt. Det betyr at du kan be politiet foreta etterforskning, for eksempel avhør av vitner. Dette er imidlertid noe du kan be om på ethvert stadium av etterforskningen, og det vil være lurt å høre med forsvarer i den anledning. Den aktive forsvarer vil også på eget initiativ, og selvfølgelig i forståelse med deg, begjære nødvendige etterforskningsskritt.

Når etterforskningen er avsluttet, vil den påtaleansvarlige, politijuristen, foreta en vurdering av om det er nok bevis i saken til en domfellelse. Dersom det ikke er det, vil saken henlegges. En henleggelse kan påklages, enten av den mistenkte/siktede dersom man mener henleggelseskoden er feil, eller av den fornærmede dersom han/hun eller dennes bistandsadvokat mener saken skulle vært bragt inn for retten. I saker av en viss alvorlighet er det statsadvokaten som er rette påtaleansvarlig, og politijuristen vil i så fall sende sin innstilling til denne med forslag om henleggelse.

Dersom påtaleansvarlig, politijurist/statsadvokat mener bevisene vil holde til domfellelse, tas det ut tiltalebeslutning. Du vil bli varslet om det, og dersom du hittil ikke har hatt forsvarer på det offentliges bekostning, så vil retten sørge for at du får oppnevnt en. Forsvareren vil da ta kontakt med deg for forberedelse av straffesaken.

For gjennomgang av straffesak i retten gir Domstoladministrasjonen en god oversikt her:

https://www.domstol.no/straffesak/sakstyper/meddomsrett/

Som mistenkt/siktet/tiltalt er det uansett alltid viktig å være godt orientert om rettigheter og plikter, og ved vårt kontor er det mange dyktige advokater som kan gi veiledning og hjelp.

Marijana Lozic

Advokat

E-post:

ml@matrix-advokater.no

Tlf:

900 27 988
Se advokatprofil

Legg igjen et svar