Skip to main content

Den nye arvelovens betydning for samboere

Av 12. mars 2021Arverett

Anne Hazeland

Den nye arvelovens betydning for samboere

Den 1. januar i år fikk vi ny arvelov som innehar regler om arv for samboere. Dett er en endring i forhold til gammel arvelov, som ikke ga samboere arverett etter loven. Nedenfor vil jeg gå igjennom den nye arvelovens regler om arv for samboere.

Aller først noen begreper som vil gå igjen nedenfor.

  • Med «arvelater» mens den som etterlater seg arv/avdøde.
  • Den nye arveloven benytter beregning etter «Folketrygdens grunnbeløp». Folketrygdens grunnbeløp benyttes som grunnlag for en gitt størrelse som endrer seg fra år til år. Folketrygdens grunnbeløp forkortes vanligvis med G. I skrivende stund tilsvarer 1 G kr. 101 351,-

Arveloven har fått et eget kapittel 4 som heter «Samboeres arverett». Av dette kapittelet fremkommer følgende:

Arvelovens § 12 bestemmer at den som var samboer med arvelateren ved dødsfallet, og hadde eller hadde hatt eller ventet barn med avdøde, har rett til arv på 4 ganger folketrygdens grunnbeløp. Retten etter denne bestemmelsen kan, som for ektefeller, begrenses i testament dersom samboeren har fått kunnskap om begrensningen.

Videre bestemmer lovens § 13 at dersom man har vært samboer i minimum 5 år, kan man ved testament bestemme at samboeren skal få arve opp til 4 G uten hensyn til livsarvingens pliktdelsarv. Her er det ikke krav om felles barn. Dersom arvelateren ikke etterlater seg egne barn, kan alt testamenteres til samboeren.

Denne bestemmelsen fastsetter at en samboer kan arve 4 G også dersom arvelateren har egne barn (livsarvinger) som har krav på arv. Barnas rett til arv reguleres av lovens § 50, og barn har krav på 2/3 av arvelaters formue, men ikke mer enn 15 G til hvert barn.

Anne Hazeland

Advokat

E-post:

ah@matrix-advokater.no

Tlf:

481 85 707
Se advokatprofil

Legg igjen et svar