Skip to main content

Arverett- Fremtidsfullmakt

Av 2. desember 2022Skifterett

Ingrid Brekke Randa

Alderdom, demens, at du blir utsatt for en ulykke eller annen alvorlig sykdom kan føre til at du blir ute av stand til å ivareta egne interesser. I et slikt tilfelle må noen andre gjøre det for deg.

Fremtidsfullmakt

Alderdom, demens, at du blir utsatt for en ulykke eller annen alvorlig sykdom kan føre til at du blir ute av stand til å ivareta egne interesser. I et slikt tilfelle må noen andre gjøre det for deg.

Dersom du oppretter en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal få ansvaret for å ta fremtidige avgjørelser på dine vegne.

Dersom det ikke er opprettet en fremtidsfullmakt vil Fylkesmannen ha en plikt til å ivareta dine interesser. Fremtidsfullmakten er således et alternativ til vergemål i regi av Fylkesmannen, og gjør det mulig at du selv bestemmer hvem som skal ta være på dine verdier og ivareta dine interesser når du ikke kan gjøre det selv.

Hva kan fremtidsfullmakten inneholde?
Du kan fritt bestemme hva fremtidsfullmakten skal inneholde, men det er enkelte begrensinger. Fremtidsfullmakten kan gi fullmektigen anledning til å bestemme over personlige og økonomiske forhold. Den kan for eksempel gi fullmektigen tilgang til å styre økonomi, leie ut og selge eiendeler, selge eiendom, dele ut gaver eller forskudd på arv.
Dersom du driver din egen virksomhet kan fremtidsfullmakten regulere hvem som kan følge opp bedriften på dine vegne.

Idet alle har ulike ønsker og behov vil en fremtidsfullmakt måtte tilpasses for hver enkelt. Dersom du vil sikre at fremtidsfullmakten i størst mulig grad sikrer alle dine ønsker og behov kan du ta kontakt og vi vil kunne bistå deg med dette.

Når kan fullmektigen bruke fremtidsfullmakten?
Som navnet tilsier gjelder fullmakten i fremtiden. Det vil si at fullmakten kun gjelder dersom fullmaktsgiver på et tidspunkt i fremtiden ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser.

Videre er det viktig å påse at formkravene oppfylt, slik at fremtidsfullmakten er gyldig. Fullmakten skal være skriftlig, og det må fremgå at fullmakten skal ha fremtidsvirkning. Videre må den underskrives med to vitner tilstede.

Fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn kan ikke undertegne som vitner. Personer som selv kan ha en interesse i at det opprettes fremtidsfullmakten kan heller ikke undertegne som vitner.

Du kan selv bestemme hvem som skal være din fullmektig, men fullmektigen må være en myndig fysisk person slik at det er ikke mulig å oppnevne et firma som fullmektig.

Hva er konsekvensene dersom det ikke er opprettet en fremtidsfullmakt?
Dersom det ikke er opprettet en fremtidsfullmakt kan man risikere at det oppstår en situasjon for formuen vil kunne bli låst og fylkesmannen overtar ansvaret for midlene. Du vil kunne risikere at dine verdier ikke blir forvaltet i tråd med dine ønsker.

Et praktisk eksempel som fort kan forekomme er at du bli behandlingstrengende og må flytte på et behandlingssenter, samtidig får ikke ektefelle eller barn anledning til å selge boligen din. Det faktum at midlene blir låst vil i mange tilfeller kunne føre til at du får en svært mye høyere egenbetaling på sykehjem enn nødvendig.

Ingrid Brekke Randa

Advokat

E-post:

ib@matrix-advokater.no

Tlf:

986 05 871
Se advokatprofil

Legg igjen et svar