Skip to main content

Gave og forskudd på arv

Av 2. desember 2022Skifterett

Solaf Souri

Mange foreldre gir et økonomisk bidrag i form av en kontantsum eller overdragelse av eiendom til et eller flere av sine barn gjennom livet. De fleste gir det økonomiske bidraget uten å avklare om det er forskudd på arv eller en gave, og uten å dokumentere det.

Forskjellen mellom gave og forskudd på arv er at forskudd på arv skal tas hensyn til i arveoppgjøret, mens en gave ikke skal hensyntas ved arveoppgjøret. Det avgjørende er ikke om giveren er i live når kontantsummen eller en gjenstand overføres, men betingelsene for overføringen – om giveren mener at en kontantsum skal regnes som forskudd på arv og fratrekkes arv etter giverens død, eller om det er en gave som er uten betydning for eventuell fremtidig arv.

I henhold til § 75 i den nye arveloven, skal en gave bare kunne anses som forskudd på arv hvis dette blir satt som betingelse når gaven gis. Loven presiserer at betingelsen bør være skriftlig og gjøres kjent for de andre livsarvingene. Forskuddet på arv skal avkortes etter følgende regler:

  • Avkortingsbeløpet settes til verdien av ytelsen da den ble mottatt av livsarvingen
  • Hvis avkortingsbeløpet er større enn livsarvingens rett til arv, plikter ikke livsarvingen å tilbakeføre noe til dødsboet.
  • Hvis livsarvingen som har mottatt forskudd på arv dør før arvelateren, skal avkortningen gjøres i arven til mottakerens livsarving.
  • Avkortingsbeløpet får betydning bare for fordelingen mellom livsarvingene og deres linjer og ikke for beregningen av ektefellens andel av felleseiet eller ektefellens eller samboerens arv, eller for hva arvelateren kan rå over ved testament

For å skape forutsigbarhet rundt betingelsene for en overføring er det viktig å skrive et gavebrev eller en avtale om forskudd på arv. I et slikt dokument kan man også bestemme og legge føringer rundt avkortningen, alt avhengig av hva giveren eller arvelateren ønsker å oppnå. Hvis likebehandling er målet, er det blant annet viktig at arvelateren vurderer om verdiene i boet strekker til, og at verdsettelsen av overføringen blir korrekt.

Uavhengig av om det er nærmere presisert i et testament, anbefaler vi at det skrives et gavebrev/avtale om forskudd på arv og kan bistå med dette.

Solaf Souri

Advokatfullmektig

E-post:

ss@matrix-advokater.no

Tlf:

412 86 533
Se advokatprofil

Legg igjen et svar