Skip to main content

AGNETHE STENSRUD HARDANG

Advokatfullmektig

Kontaktinformasjon

Agnethe ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i desember 2022 og har vært ansatt som advokatfullmektig hos oss siden januar 2023. Agnethe skrev masteravhandling om om retten til offentlig oppnevnt forsvarer under saksforberedelsen etter straffeprosessloven § 100 annet ledd, herunder spørsmålet om løsningen i norsk rett er tilfredsstillende.

Ved siden av studiene har Agnethe jobbet som førstekonsulent i Oslo politidistrikt. Der har hun behandlet søknader om pass og ID-kort og opparbeidet seg god kunnskap om en rekke forvaltningsrettslige problemstillinger. Hun har bred erfaring fra arbeid med mennesker og er opptatt av å gjøre sitt ytterste for å ivareta klientens interesser på best mulig måte.

Agnethe har en særlig interesse for strafferett, barnerett og menneskerettigheter og påtar seg oppdrag som forsvarer og som bistandsadvokat, samt sivilrettslige oppdrag som omhandler foreldretvister, barnevern mm.