ANNE HAZELAND TINGSTAD

Advokat
E-post: at@matrix-advokater.no
Tlf: 481 85 707

Anne Hazeland Tingstad arbeider spesialisert med barne- og familierett, herunder foreldretvister og saker etter barneloven, ektefelleskifte, barnevern og arverett, samt som bistandsadvokat i straffesaker. Tingstad arbeider også med saker om barnebortføring, psykisk helsevern. Hun er ansvarlig for nettstedet Familie-Advokater.no

Tingstad har omfattende erfaring innenfor sine fagområder og har prosedert et stort antall saker over de siste 20 årene for alle rettsinstanser (også Høyesterett). Tingstad har skrevet flere artikler og innlegg, hun er kursholder og hun har selv vært kursarrangør innen foreldretvist og barnerett.  Hun har stort engasjement og høy kompetanse innenfor de rettsområder hun arbeider med. Tingstad er veileder og sensor på Universitet i Oslo.

Tingstad har arbeidet som advokatfullmektig og advokat siden 1999, de første årene med fokus på strafferett i tillegg til barne- og familierett. Videre har hun vært dommerfullmektig i en toårsperiode i en domstol med full fagkrets. Hun har vært fast bistandsadvokat for Nedre Romerike tingrett i en seksårsperiode. I perioden 2011 til 2019 var Tingstad partner i Advokatfirma Dalan, der hun hadde en stor del av ansvaret for å bygge opp en barne- og familierettsavdeling. Tingstad gikk inn i Matrix Advokater som selvstendig advokat i 2019.

Tingstad er opptatt av høy faglig kvalitet, oppdatert nasjonal og internasjonal kompetanse innen de enkelte fagområder samt nær, god og ærlig oppfølging av sine klienter. Hun tar store kompliserte saker like alvorlig som saker av mindre alvorlig karakter, og har fokus på å gi korrekte og grundige råd uansett sak.

Artikler av Anne Hazeland Tingstad