Skip to main content

Arbeidsrett

Arbeidsretten er spillereglene for ditt arbeidsforhold. Den omfatter regler for ansettelse, regler som er aktuelle mens du står i stillingen og ikke minst regler for hvordan et ansettelsesforhold kan avsluttes.

Vi bistår vanligvis arbeidstakere som av forskjellige grunner står i fare for å miste jobben. Det kan være nedbemanninger, omstruktureringer eller andre forhold på arbeidsgivers side, eller forhold som gjelder arbeidstakers utførelse av arbeidsoppgavene.

I disse sakene er det en rekke frister som løper, blant annet hva gjelder å kunne stå i stillingen og frister for forhandlinger og et eventuelt søksmål. Det er derfor viktig å ta i bruk advokat på et tidlig tidspunkt, slik at saken blir håndtert riktig. I en slik situasjon er det også fornuftig å bruke noen som har erfaring med forhandlinger om sluttpakker eller omplasseringer. Det kan derfor bli stor forskjell på utfall og kostnader i saker som er håndtert av advokat helt fra starten og saker som ikke er det. Vi foretrekker å komme raskt inn i saken, etablere hva som er best mulig utfall for klienten og deretter jobbe konkret mot et slikt resultat.

Vår erfaring er at en stor andel av saker om nedbemanning, omplassering og oppsigelse/avskjed kan løses uten rettssak, forutsatt at en kommer i gang med forhandlinger på et tidlig tidspunkt. Det er også en stor andel saker som får sin løsning ved forhandlinger i retten, dvs etter etter stevning men før hovedforhandling.

Saker etter arbeidsmiljøloven omfattes av fri rettshjelp (etter behovsprøving) og det er også vanlig at arbeidsgiver dekker de advokatkostnader som måtte påløpe.

Har du behov for bistand innen arbeidsrett?

Ta kontakt

Har du behov for bistand innen arbeidsrett?

Ta kontakt

Vår erfaring er at en stor andel av saker om nedbemanning, omplassering og oppsigelse/avskjed kan løses uten rettssak, forutsatt at en kommer i gang med forhandlinger på et tidlig tidspunkt. Det er også en stor andel saker som får sin løsning ved forhandlinger i retten, dvs etter etter stevning men før hovedforhandling.

Saker etter arbeidsmiljøloven omfattes av fri rettshjelp (etter behovsprøving) og det er også vanlig at arbeidsgiver dekker de advokatkostnader som måtte påløpe.

Advokater som jobber med arbeidsrett

Relaterte artikler