Arverett

Arv kan følge av lov eller av testament.

Når man arver, mottar man midler/løsøre/eiendom eller formuesgoder en avdødd etterlater seg. Man kan arve fordi man er i slekt og dermed arver etter loven, eller fordi man mottar arv i henholdt til et testament.

Både arv etter loven og arv etter testament kan by på utfordringer der det kan være nyttig å motta juridisk bistand.

Unngå konflikt

Det kan være fornuftig å utarbeide testament slik at man unngår konflikt mellom sine arvinger etter at man har falt fra. Videre kan det være greit å få en vurdering av et allerede opprettet testament, dersom det er mange år siden man sist gjennomgikk og oppdaterte et slik dokument.

Arveloven er endret, noe som medfører at mange vil ha behov for å endre allerede opprettede testamenter.

Har du behov for bistand innen arverett?

Ta kontakt

Har du behov for bistand innen arverett?

Ta kontakt

Det kan være fornuftig å utarbeide testament slik at man unngår konflikt mellom sine arvinger etter at man har falt fra. Videre kan det være greit å få en vurdering av et allerede opprettet testament, dersom det er mange år siden man sist gjennomgikk og oppdaterte et slik dokument.

Arveloven er endret, noe som medfører at mange vil ha behov for å endre allerede opprettede testamenter.

Har du behov for bistand innen arverett?

Advokater som jobber med arv

Relaterte artikler