Skip to main content

Barnebortføring

Barnebortføring foreligger når et barn ulovlig tas ut av landet, eller tilbakeholdes i utlandet etter for eksempel en ferie.

Når foreldre har felles foreldreansvar for et barn, er det ulovlig for en forelder eller andre slektninger å flytte til utlandet med barnet. Man kan heller ikke tilbakeholde barnet i utlandet etter for eksempel ferie eller samvær. En slik handling vil stride med gjenværende forelders rett, og regnes derfor som barnebortføring.

For at ulovlig barnebortføring skal foreligge må to vilkår være oppfylt. For det første må gjenværende forelder har del i foreldreansvaret. For det andre må barnet bortføres fra det landet barnet har fast bosted.

Når man blir utsatt for barnebortføring må det tas kontakt med myndighetene for å igangsette en rettslig prosess slik at barnet kan hentes hjem. Norske myndigheter kan bistå, men hvilken bistand som gis avhenger av om barnet er bortført til et land Norge har konvensjonssamarbeid med. En advokat kan bistå på ethvert trinn av saken.

Fri rettshjelp

I barnebortføringssaker kan det søkes om fri rettshjelp.  Fri rettshjelp i barnebortføringssaker er særskilt behandlet av Justisdepartementet i rundskriv. Din advokat vil kunne bistå med søknaden.

Da barnebortføring er ulovlig, kan det få strafferettslige konsekvenser. I alle typer straffesaker, også saker om barnebortføring, har man krav på forsvarer av eget valg på det offentliges bekostning.

Har du behov for bistand innen barnebortføring?

Ta kontakt

Har du behov for bistand innen barnebortføring?

Ta kontakt

I barnebortføringssaker kan det søkes om fri rettshjelp.  Fri rettshjelp i barnebortføringssaker er særskilt behandlet av Justisdepartementet i rundskriv. Din advokat vil kunne bistå med søknaden.

Da barnebortføring er ulovlig, kan det få strafferettslige konsekvenser. I alle typer straffesaker, også saker om barnebortføring, har man krav på forsvarer av eget valg på det offentliges bekostning.

Advokater som jobber med

Relaterte artikler