Skip to main content

Barnevern

Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Dersom barnevernet er av den oppfatning at foreldre ikke håndterer omsorgen, kan den gjøre inngripen i en familie ved at den undersøker forholdene til et barn, ved at det fremmes vedtak om akuttplassering eller omsorgsovertakelse. Saker kan også omhandle krav om tilbakeføring av barn der barnevernet allerede har overtatt omsorgen.

Bekymringsmelding

Barnevernssaker starter ofte med at barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding om hvordan et barn har det hjemme, og at det på den bakgrunn startes en undersøkelse av saken og forholdene i hjemmet. Veldig ofte avsluttes en undersøkelse med en henleggelse, eventuelt ved at barneverntjenesten foreslår hjelpetiltak for familien. Men i noen tilfeller fremmer barneverntjenesten forslag om at foreldrene skal miste omsorgen for barnet – altså et krav om omsorgsovertakelse, der barnet skal bo i fosterhjem eller på institusjon og der barneverntjenesten har omsorgen for barnet. Enkelte ganger kan et krav om omsorgsovertakelse begynne med at barnevernet akuttplasserer et barn i beredskapshjem.

Har du behov for bistand innen barnevern?

Ta kontakt

Har du behov for bistand innen barnevern?

Ta kontakt

Barnevernssaker starter ofte med at barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding om hvordan et barn har det hjemme, og at det på den bakgrunn startes en undersøkelse av saken og forholdene i hjemmet. Veldig ofte avsluttes en undersøkelse med en henleggelse, eventuelt ved at barneverntjenesten foreslår hjelpetiltak for familien. Men i noen tilfeller fremmer barneverntjenesten forslag om at foreldrene skal miste omsorgen for barnet – altså et krav om omsorgsovertakelse, der barnet skal bo i fosterhjem eller på institusjon og der barneverntjenesten har omsorgen for barnet. Enkelte ganger kan et krav om omsorgsovertakelse begynne med at barnevernet akuttplasserer et barn i beredskapshjem.

Det kan også føres saker om tilbakeføring av barn, altså slik at den forelderen som har mistet omsorgen for barnet, krever å få den tilbake.

Enten det dreier seg om en undersøkelse, et krav om vedtak eller tilbakeføring, er dette alvorlige saker som er svært krevende for foreldre å stå i og der god representasjon er viktig. Dersom det er fremmet krav om akuttplassering, krav om omsorgsovertakelse eller tilbakeføring, blir advokatutgifter som en hovedregel dekket av staten.

Advokater som jobber med barnevern

Relaterte artikler