Skip to main content

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat er en advokat som representerer den fornærmede i en straffesak.

Bistandsadvokatens rolle er å ivareta fornærmede eller de etterlattes interesser under etterforskningen og i en eventuell rettssak. Som offer for en straffbar handling har du ofte krav på å få dekket utgifter til bistandsadvokat av det offentlige.

Utvikling og fremdrift

Barnerett/foreldretvister-Arbeidsrett-Skifte-Barnevern

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten holde den fornærmede oppdatert på utviklingen og fremdriften i politiets etterforskning. I noen saker er det aktuelt å begjære besøksforbud, søke om voldsalarm eller hemmelig adresse. Blir straffesaken ført for retten, vil bistandsadvokaten sikre at fornærmedes rettigheter ivaretas under behandlingen. Dette kan inkluderer å fremme et erstatningskrav overfor gjerningspersonen.

Har du behov for bistandsadvokat?

Ta kontakt

Advokater som jobber som bistandsadvokat

Relaterte artikler