BRYNJULF RISNES

Advokat (H)
E-post: br@matrix-advokater.no
Tlf: 975 63 317

Brynjulf har bakgrunn fra forvaltningen, blant annet Finansdepartementet, og som forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Brynjulf har jobbet som advokat siden 2006. Møterett for Høyesterett 2010.

Brynjulf spesialiserer seg særlig innen strafferett og spørsmål knyttet til immigrasjon. Han har ført saker for norske domstoler på alle nivåer og for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Brynjulf er ekspert på forhold knyttet til Russland og området for det tidligere Sovjetunionen og snakker flytende russisk. Han har arbeidet med en rekke saker knyttet til dette geografiske området både i Norge og i Russland.

Profilerte saker

Brynjulf har jobbet med en rekke saker som har vakt stor oppmerksomhet i media.  Av de mest omtalte sakene er:

Norges første krigsforbrytersak (2007-2008)
Maria Amelie-saken (2010-2011)

Prinsipielle seire i EMD (2007-2013)

Iraner-saken (2014-2016)
Storskog-krisen (2015-2017)
Rettsoppgjøret etter folkemordet i Rwanda (2013-2020)
Frode Berg-saken (2017-2020)

Arbeidsområder