Skip to main content

CECILIE NAKSTAD

Advokat
E-post: cn@matrix-advokater.no
Telefon: 934 36 008

Cecilie har omfattende prosedyreerfaring innen strafferett, barnevernsrett og barnefordelings- og samværssaker. Hun har jobbet med disse fagfeltene siden 1996, først flere år som advokatfullmektig og advokat  i Advokatfirmaet Staff, og deretter i egen virksomhet fra 2005. Hun er fast forsvarer i Borgarting lagmannsrett, i Asker og Bærum tingrett, i Oslo tingrett, og sitter også som styremedlem i Advokatforeningens hovedstyre og er nestleder i styret for Forsvarergruppen.

Cecilie tar oppdrag som forsvarer både i svært alvorlige saker, men også i mindre alvorlige saker. Klientens sak er alltid, uansett alvorlighetsgrad, like viktig, og Cecilie legger derfor stor vekt på at klienten skal føle seg ivaretatt og at saken er godt forberedt. Cecilie har prosedert saker i alle kategorier innen strafferetten, herunder også en rekke saker om forvaring og overføring til tvunget psykisk helsevern.

I tillegg til å være forsvarer i straffesaker har Cecilie også bred erfaring som bistandsadvokat for fornærmede i sedelighets- og voldssaker.

Hun tar også oppdrag innen barnerett, herunder saker om fast bosted, foreldreansvar og samværsspørsmål, samt barnevernsaker for den private part; foreldre og ungdommer/barn med partsrettigheter.

Arbeidsområder

Artikler av Cecilie Nakstad