FRIDE WIRAK

Advokat
E-post: fw@matrix-advokater.no
Tlf: 984 68 848

Fride har vært ansatt som advokatfullmektig og advokat hos oss siden september 2018. Hun opptrer som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker, men tar også sivilrettslige oppdrag innen utlendingsrett, barnevern, psykisk helsevern og foreldretvister.

Fride er utdannet master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har et stort engasjement for barn og unges rettssikkerhet, og har i flere år vært aktiv i rettshjelpsarbeidet til Gatejuristen og Barnas Jurist.

Under studietiden fordypet Fride seg særlig i konflikthåndtering, samt utlendings- og barnerettslige problemstillinger. Videre hadde hun et opphold ved National Law School of Bangalore i India, hvor hun studerte internasjonale menneskerettigheter. Høsten 2017 leverte hun masteroppgaven «Dommerens rolle som varsler til barnevernet. En fremstilling og vurdering av dommerens handlingsrom i møte med opplysninger som gir bekymring for barns helse og omsorgssituasjon».

Artikler av Fride Wirak