Skip to main content

HELENE BRÆNDE SØYSETH

Advokat
E-post: hbs@matrix-advokater.no
Tlf: 980 94 457

Helene har vært ansatt som advokatfullmektig hos oss siden november 2020. Hun påtar seg oppdrag innen blant annet barne- og familierett, utlendingsrett og strafferett – både som forsvarer og bistandsadvokat. Det er viktig for Helene å oppnå en god relasjon til sine klienter for å kunne ivareta deres interesser på best måte.

Hennes master i rettsvitenskap er fra Aarhus Universitet og under studietiden fordypet hun seg i menneskerettslige problemstillinger. Hun har vært leder for Amnesty Internationals studentgruppe på Universitetet i Sørøst-Norge under bacheloren og har deltatt på en rekke ulike menneskerettighetskurs. Våren 2019 leverte hun sin masteroppgave hvor hun forsøkte å finne ut av hvordan ikke-statlige organisasjoner bruker rettslige virkemidler for å fremme menneskerettighetene.

Helene har opparbeidet seg bred arbeidserfaring. Etter studietiden startet hun å jobbe i Utdanningsetaten med et vidt spekter av rettslige problemstillinger, herunder elevrettigheter, arbeidsrett, erstatningsrett, varslingssaker og forvaltningsrett. Hun har også jobbet med problemstillinger tilknyttet utlendingsfeltet gjennom arbeid hos Norsk organisasjon for asylsøkere.

Artikler av Helene Brænde Søyseth