Skip to main content

IDA CATHINKA GUSE

Advokat
E-post: icg@matrix-advokater.no
Tlf: 414 43 362

Ida har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. I studietiden hadde hun et utvekslingsopphold ved The University of Auckland på New Zealand, hvor hun tok spesialemner i cyberkriminalitet, menneskerettigheter og folkerett. Videre har Ida et årsstudium i økonomi og administrasjon.

Ida har sivilrettslig erfaring som juridisk konsulent hos DNB- advokatene, hvor hun jobbet med juridiske problemstillinger innen personmarked og bankens tjenester for privatkunder.

Ida har vært ansatt som advokatfullmektig hos oss siden oktober 2018. Hun opptrer som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker, men tar også sivilrettslige oppdrag innen utlendingsrett, foreldretvister, barnevern, psykisk helsevern, arbeidsrett og fast eiendom.

Artikler av Ida Cathinka Guse