Skip to main content

Immigrasjon/utlendingsrett

Utledningsrett omhandler en persons rettigheter og plikter i et annet land. Først og fremst handler det om utlendingers muligheter til å lovlig kunne oppholde seg i Norge, men utlendingsretten inneholder regler om når en person kan blir utvist fra landet. Vi bistår klienter i alle faser av saken, både overfor Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og overfor domstolene.

Opphold i Norge

De finnes mange ulike typer tillatelser for å kunne oppholde seg i Norge, og det kan derfor ofte være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem for å kunne være her lovlig. Før man reiser hit vil det være viktig å vite hvilken oppholdstillatelse man kan få, ettersom flere av oppholdstillatelsene krever at man søker fra utlandet. Vi har god kompetanse på alle former for oppholdstillatelser man kan få i Norge, og en av de mest vanlige er asyl. Dette er en form for opphold man kan få fordi man har behov for beskyttelse fra forfølgelse. Vi har mye kompetanse og erfaring på asylfeltet. En annen vanlig form for oppholdstillatelse er familiegjenforening. Denne innebærer at ektefeller, samboere, foreldre eller barn til en som har opphold i Norge også kan få lovlig opphold her. Det stilles imidlertid krav til både søker og den som er i Norge for å kunne få familiegjenforening.

Når man har fått lovlig opphold i Norge får man flere rettigheter og plikter. Vi bistår klienter i denne fasen, og også i prosessen med å forlenge eller endre oppholdstillatelsen, eksempelvis fra midlertidig til permanent opphold.

Regler

Utledningsrett omhandler også reglene for når en person som oppholder seg i Norge kan bli utvist, og dermed ikke får lov til å være i landet. Dette kan skje dersom man har gjort noe kriminelt og brutt en regel i straffeloven, eller man eksempelvis har oppholdt seg ulovlig i Norge eller på andre måter har brutt reglene i utlendingsloven. Ofte er utvisning en naturlig følge av en straffesak, og fordi vi er spesialister på både strafferett og utledningsrett vil en kunne få bistand i alle ledd i en sak hos oss.

Har du behov for bistand
innen immigrasjon/utlendingsrett?

Ta kontakt

Har du behov for bistand
innen immigrasjon/utlendingsrett?

Ta kontakt

Utledningsrett omhandler også reglene for når en person som oppholder seg i Norge kan bli utvist, og dermed ikke får lov til å være i landet. Dette kan skje dersom man har gjort noe kriminelt og brutt en regel i straffeloven, eller man eksempelvis har oppholdt seg ulovlig i Norge eller på andre måter har brutt reglene i utlendingsloven. Ofte er utvisning en naturlig følge av en straffesak, og fordi vi er spesialister på både strafferett og utledningsrett vil en kunne få bistand i alle ledd i en sak hos oss.

Advokater som jobber med

Relaterte artikler