INGRID SALBERG BREKKE

Advokat
E-post: ib@matrix-advokater.no
Tlf: 986 05 871

Ingrid har master i rettsvitenskap fra universitetet i Oslo.

Ingrid arbeider med barne- og familierett, herunder saker etter barneloven, skiftesaker ved skilsmisse og økonomiske oppgjør ved opphør av samboerskap. Hun jobber også med barnevernssaker der hun bistår privat part, både foreldre og ungdommer med partsrettigheter.

Ingrid har særlig kompetanse innen strafferett, og tar oppdrag som forsvarer i alle typer straffesaker. Hun er opptatt av å ivareta klientens interesser på ethvert trinn i saken. Ingrid har også bred erfaring som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker.

Hun tar også oppdrag innen psykisk helsevern både knyttet til straffesaker og klage til Kontrollkommisjonen over opprettelse eller opprettholdelse av tvungen psykisk helsevern eller klage over tvangsmedisineringsvedtak.

Artikler av Ingrid Salberg Brekke