Skip to main content

Iraner-saken (2014-2016): FN-sanksjoner i praksis

Iraner-saken (2014-2016): FN-sanksjoner i praksis

Mer enn 50 iranske studenter ble i 2013-14 kastet ut fra norske universiteter etter anbefaling fra PST. De to iranske studentene Hamideh Kaffash og Shahin Akbarnejad anla i 2014 sak mot staten etter at PST grep inn og trakk tilbake tillatelsene til de to, som på det tidspunktet var i full gang med sine doktorgradsprosjekter innen metallurgi ved NTNU. Etter å ha vunnet fram med sitt syn i tingretten gjorde PST helomvending rett før ankesaken skulle opp i Borgarting Lagmannsrett og ga 8. juni 2016 på nytt tillatelse til at de to iranske borgerne kunne fortsette sine studier ved NTNU. Begge var igjen i gang med sine doktorgradsstudier fra august 2016.

PST ga aldri noen begrunnelse for avslagene. Både studentene selv og NTNU har hele tiden ment at avslagene i disse sakene bygget på en misforståelse og at det ikke finnes noen forbindelse mellom studentenes doktorgradsprogrammer og Irans atomvåpenprogram. Dette er i følge NTNU prosjekter som tar sikte på en mer miljøvennlig produksjon av metaller generelt.

Medieomtale i Norge:

Advokatene Johannes Hafsahl og Brynjulf Risnes representerte de to iranske NTNU-stipendiatene som saksøkte norske myndigheter i fjor sommer. I juni skal saken opp i Borgarting lagmannsrett. Foto: Kristoffer Furberg