Skip to main content
Barnerett/foreldretvister-Arbeidsrett-Skifte-Barnevern

Marijana har særlig kompetanse innenfor strafferett og barnevern, og snakker flytende kroatisk. Hun er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

MARIJANA LOZIC

Marijana Lozic er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo i 2000. Hun tok spesialfag på juridisk fakultet i Zagreb i 1997 i fagene internasjonal strafferett, kriminologi og internasjonal skatterett. Hun skriver og snakker kroatisk flytende.
Marijana har opparbeidet seg bred erfaring fra prosedyre for domstolene i både straffesaker og sivile saker. Hun drev egen advokatpraksis i kontorfellesskap fra 2009 til 2016, og var partner i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA fra 2016 til 2020.
I 2013 tiltrådte Marijana som fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.
I dag jobber hun hovedsakelig som forsvarer i straffesaker som blant annet gjelder narkotika, (familie)vold, voldtekt og andre sedelighetssaker, drap og økonomisk kriminalitet. Hun jobber også med barnevernssaker der hun bistår privat part, både foreldre og ungdommer med egne partsrettigheter.
Artikler av Marijana Lozic