Skip to main content

MARIUS SVENDSEN

Advokat

Kontaktinformasjon

Advokat Marius Svendsen har master i Rettsvitenskap fra Universitet i Oslo.

Han prosederer både straffesaker og sivile saker for domstolene og har bistått klienter i flere av de største straffesakene i Norge gjennom de siste årene.

Svendsen arbeider i dag primært med straffesaker som gjelder narkotikalovbrudd, voldtekt- og sedelighetssaker, økonomisk kriminalitet og vold.

Han har god erfaring med å følge opp sakene sine tett i alle ledd og ved bruk av et aktivt forsvar der det er nødvendig.

Svendsen påtar seg sivile tvisteoppdrag og har erfaring med å prosedere saker som omhandler fast eiendom, pengekrav, erstatning og foreldretvist over hele landet.

strafferett/barnevern/foreldretvist/tvisteløsning kontrakt- avtale/eiendom/skifterett.