Skip to main content

Norges første krigsforbrytersak (2007-2008)

Norges første krigsforbrytersak (2007-2008)

Den 8. mai 2007 ble en norsk statsborger av bosnisk opprinnelse pågrepet og siktet for krigsforbrytelser. Mannen hadde kommet til Norge som flyktning i 1993: Han ble anklaget for å ha medvirket til overgrep mot serbiske fanger i leiren Dretelj i Bosnia i 1992. Mannen ble dømt til 5 års fengsel i tingretten, men dommen ble senere skjerpet til 8 år av Høyesterett.

Nyhetssaker:

Statsadvokat (nå Økokrimsjef) Pål Lønseth var aktor i saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB