Skip to main content
Barnerett/foreldretvister-Arbeidsrett-Skifte-Barnevern

Arbeidsområder

OLLE NOHLIN

Advokat
E-post: on@matrix-advokater.no
Tlf: 906 39 659

Olle Nohlin jobber primært med strafferett, foreldretvister og barnevern, men tar også en del arbeidsrett.
Fra strafferetten har Nohlin meget omfattende erfaring, etter snart 20 år som forsvarer. Han har spesielt gode resultater i lange saker med svært omfattende faktum, ettersom disse sakene stiller store krav til oversikt og ryddighet. Nohlin tar også oppdrag som bistandsadvokat.
I foreldretvister og barnevernssaker er det viktig å komme raskt inn i saken og begrense antallet tvistetemaer og omfanget av disse. Nohlin har god erfaring med tidlig dialog mellom partene, for å få til raske og kostnadseffektive løsninger, som ofte er bedre for barna, enn langvarige rettslige prosesser. Nohlin er også godkjent advokatmegler.
Nohlin bistår i arbeidsrettssaker ved oppsigelser eller avskjed. Han har gode resultater å vise til hva gjelder forhandlinger om økonomiske løsninger.
Nohlin har Mastergrad (LLM) fra Lunds universitet i Sverige. Han har også studert ved universitet i Tromsø. Olle har siden 2002 praktisert i Norge og har omfattende prosedyreerfaring i tunge straffesaker og sivile hovedforhandlinger. Han har prosedert for alle landets øvre domstoler, inkludert Høyesterett.
Nohlin har et omfattende kontaktnett i Sverige og kan derfor også bistå med problemstillinger i svenske domstoler, eller med å finne en passende svensk advokat, dersom det skulle være behov for det.

Arbeidsområder

Artikler av Olle Nohlin