Skip to main content
Barnerett/foreldretvister-Arbeidsrett-Skifte-Barnevern

Arbeidsområder

PETTER BONDE

Advokat
E-post: pb@matrix-advokater.no
Tlf: 938 71 821

Kjerneområde i advokat Bondes virksomhet er å forsvare mennesker som blir anklaget av politi/påtalemyndigheten for å ha begått en forbrytelse. Målet for virksomheten er å mobilisere et sterkest mulig forsvar for klientene i alle stadier av saken. I forbindelse med etterforskning og under straffesaker for domstolene, gir advokat Bonde råd om hvordan klientene bør opptre i forhold til politiet og i retten. Det blir også igangsatt egne undersøkelser og etterforskning hvis saken krever det.

Advokat Bonde har arbeidet som forsvarer siden 2004 og har ført saker på alle nivåer i det norske rettssystemet, inkludert Høyesterett. Han har bred erfaring fra alle typer straffesaker, herunder drapssaker, store narkotikasaker, sedelighetssaker, forvaringssaker, ran, vold, og vinning. Han påtar seg oppdrag fra klienter over hele Norge og bistår også klienter i utlandet i forbindelse med utleveringssaker.

Advokat Bonde har også bred erfaring som forsvarer for enkeltmennesker og selskaper i økonomiske straffesaker. Han har tatt skatterett som spesialisering ved Universitetet i Oslo, har utdannelse fra BI og har arbeidet i skatteetaten fra 2001 til 2004.

Virksomheten omfatter også bistand i sivile saker, særlig innenfor innenfor fagområdene skatterett, arbeidsrett og barnevernsrett. Advokat Bonde tar oppdrag som bistandsadvokat.

Arbeidsområder

Artikler av Petter Bonde