Skip to main content

Psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven regulerer pasientens rettigheter og plikter under observasjon og behandling av psykiske lidelser. Loven gir mulighet for at pasienten kan underlegges tvungent vern dersom visse vilkår er oppfylt.

Psykisk helsevern kan skje på to grunnlag; frivillig eller ved tvang. Frivillig psykisk helsevern byr sjeldent på utfordringer. Tvungent psykisk helsevern er et inngripende tiltak ovenfor menneskets selvbestemmelsesrett og kan påklages.

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at tvungent helsevern skal kunne ilegges. Hovedvilkåret er at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse og at frivillig vern må ha vært forsøkt først. Videre er det et alternativt vilkår at tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at pasientens utsikt for bedring vesentlig reduseres eller den psykiske helsetilstanden vesentlig forverres. Det andre alternative vilkåret er at pasienten på grunn av den alvorlige sinnslidelsen utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.

Hva slags psykisk behandling og hvor stor grad av tvang som benyttes avhenger av den psykiske lidelsen og hva medisinsk personell måtte anse som nødvendig.

Vedtak om tvungent psykisk helsevern kan påklages til kontrollkommisjonen. Pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern har rett advokatbistand og utgiftene dekkes av det offentlige.

Har du behov for bistand innen psykisk helsevern?

Ta kontakt

Har du behov for bistand innen psykisk helsevern?

Ta kontakt

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at tvungent helsevern skal kunne ilegges. Hovedvilkåret er at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse og at frivillig vern må ha vært forsøkt først. Videre er det et alternativt vilkår at tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at pasientens utsikt for bedring vesentlig reduseres eller den psykiske helsetilstanden vesentlig forverres. Det andre alternative vilkåret er at pasienten på grunn av den alvorlige sinnslidelsen utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.

Hva slags psykisk behandling og hvor stor grad av tvang som benyttes avhenger av den psykiske lidelsen og hva medisinsk personell måtte anse som nødvendig.

Vedtak om tvungent psykisk helsevern kan påklages til kontrollkommisjonen. Pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern har rett advokatbistand og utgiftene dekkes av det offentlige.

Advokater som jobber med psykisk helsevern

Relaterte artikler