Skip to main content

Sak mot Russland i EMD (2012-2014): Russland må svare for tsjetsjenske forsvinninger

Sak mot Russland i EMD (2012-2014): Russland må svare for tsjetsjenske forsvinninger

Klageren, som nå var bosatt i Norge, bodde i 2001 i Tsjetsjenia med sin ektemann. Den 24. april 2001 ble ektemannen bortført av russiske styrker sammen med flere andre unge menn. Han ble aldri mer sett. Russland får i denne dommen fra EMD sterk kritikk for manglende etterforskning av denne og en rekke andre forsvinninger som omhandles i samme dom. Russland ble dømt til å betale og har senere betalt erstatning til klagerne.

Link til dommen: Pitsayeva and others

Om den ”norske” saken, se avsnitt 14 på side 31 i dommen: Application no. 30592/10, Ibragimova v. Russia