SOLAF SOURI

Advokat
E-post: ss@matrix-advokater.no
Tlf: 412 86 533

Artikler av Solaf Souri

Solaf har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun påtar seg oppdrag innen utlendingsrett, strafferett – både som forsvarer og bistandsadvokat, barnevern, barnefordeling og saker etter psykisk helsevernloven.

Solaf har fordypning i utlendingsrett og barnerett. Under masteravhandlingen skrev Solaf om tvangsbruk i psykiatrien overfor pasienter med spiseforstyrrelser, samt en analyse av hvorvidt norsk rett er i samsvar med Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) og FN konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
Under studietiden har Solaf jobbet som juridisk sekretær for Advokathuset Feydt og Hamborgstrøm DA i tre år. Hun har opparbeidet seg erfaring særlig innenfor strafferett og barnevernssaker. Hun har også drevet rettspolitisk arbeid. Videre har hun hatt et utvekslingsopphold på Bond University i Australia hvor hun fordypet seg i internasjonale kontrakter, prosedyre og mekling.

Solaf behersker kurdisk flytende muntlig.

Artikler av Solaf Souri