Skip to main content

Storskog-krisen (2015-2017): Asylkrise i nord

Storskog-krisen (2015-2017): Asylkrise i nord

Høsten 2015 kom ca 5500 flyktninger til Norge fra Russland over grensestasjonen på Storskog. Det store antallet flyktninger som ankom Kirkenes på relativt kort tid skapte stor debatt og Regjeringen fikk på rekordtid vedtatt lovendringer for å stoppe flyktningstrømmen og for å legge til rette for å returnere flyktningene til Russland. Tiltakene fra norsk side hadde i realiteten ingen praktisk betydning i og med at flyktningstrømmen opphørte av seg selv og Russland tidlig uttalte at de uansett ikke ville akseptere å ta tilbake flyktninger fra Norge. I tillegg til at de norske tiltakene var uten reell praktisk betydning har mange eksperter mente at de også var i strid med folkeretten. Russland reagerte også skarpt på at Norge forsøkte å returnere flyktninger til Russland til tross russernes klare avvisning av returer.

Brynjulfs egen oppsummering av Storskog-saken kan leses her.

Ellers deltok Brynjulf i en rekke debatter, blant annet på Debatten på NRK, Dagsnytt 18 og i andre fora. Han førte også saker for et hundretalls flyktninger pro bono, hvor så godt som alle har endt med opphold.

Eirik Nilsen-saken (2015-2017)

Mens Storskog-krisen var på sitt intense i januar 2016 var forholdene svært vanskelig for flykningene – mange av dem barn – som var innlosjert i en nedlagt militærleir i Kirkenes i mer enn 20 kuldegrader. En rekke ildsjeler hjalp flyktningene etter beste evne og kjørte dem blant annet til svømmehall og andre aktiviteter.

Tre av aktivistene ble den 21. januar 2016 bøtelagt for brudd på utlendingsloven ved å forsøkt å hjelpe flyktninger til ulovlig opphold i Norge. To av aktivistene godtok bøtene, mens den tredje – Eirik Nilsen – nektet å godta boten. Ved dom 3. juli 2017 ble Eirik Nilsen frikjent.

Her forklarer Eirik Nilsen selv om saken og frifinnelsen:

I lys av frifinnelsen av Eirik Nilsen ble statsadvokaten bedt om å vurdere å omgjøre bøteleggingen av de aktivistene som hadde godtatt bot. Den 11. september 2018 ble også disse bøtene ettergitt og sakene henlagt.

Foto: Jonathan Nackstrand / AFP