Skip to main content

Tone vil arbeide med strafferett, barnerett, utlendingsrett og folkerett. Hun påtar seg oppdrag både som forsvarer og som bistandsadvokat, samt også sivilrettslige oppdrag.

TONE SØRFONN MOE

Tone Sørfonn Moe kom til Matrix Mars 2024 og har tidligere erfaring fra Advokatfirmaet Selmer AS som leder av ESG-teamet med særlig ekspertise på ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter.

Hun har over en årrekke arbeidet pro bono med menneskerettighetsspørsmål i Vest-Sahara og ført internasjonale saker for FNs klageorgan. Hun har omfattende erfaring med internasjonale menneskerettigheter og humanitærrett og har arbeidet særlig med  beskyttelse av sivilsamfunn, pressefrihet og journalister, studenter, politiske fanger, torturofre og vold mot kvinner.

Ved siden av Matrix arbeider hun også med ansvarlig næringsliv som jurist i eget selskap og arbeider som konsulent for Raftostiftelsen og Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Artikler av Tone Sørfonn Moe