TOR EVEN GJENDEM

Advokat
E-post: teg@matrix-advokater.no
Tlf: 994 37 999

Tor Even er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har i tillegg en Mastergrad (LLM) i International Criminal Law and Human Rights fra Universitetet i Utrecht, Nederland. Han har omfattende prosedyreerfaring i tunge straffesaker og sivile hovedforhandlinger og har prosedert for alle landets øvre domstoler, inkludert Høyesterett. Tor Even er på henvisningslisten ved Norges ambassade i Nederland og er autorisert til å opptre i forsvarerteam ved den internasjonale straffedomstolen. Han er benyttet som foreleser i kriminologi og straffeprosess ved Universitetet i Oslo og deltar jevnlig som fagsensor i masteravhandlinger innen menneskerettigheter. Han har også bidratt som nordisk ekspert i EUs analysearbeid for økt samkjøring av materiell strafferett.

Tor Even har tidligere arbeidet som paralegal i norske og nederlandske forretningsjuridiske firma og arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Staff fra 2002 til han startet egen praksis i 2011. Han favner bredt i sin praksis, men har hovedvekten innenfor strafferett, kontraktsrett og arbeidsrett. Han har arbeidet mye med krigsforbrytersaker og rettslige forhold knyttet til utlevering av lovbrytere. Som advokat utfører Tor Even et aktivt forsvar og engasjerer seg ofte i saker andre stempler som umulige.

Tor Even er styreformann i en rekke små og mellomstore bedrifter, hovedsakelig innrettet mot kulturlivet.

Publikasjoner

Europol, who`s stopping you? Data protection and human rights as barriers to the utilization of the Europol Computer Systems. Utrecht, 2002
Trenger vi flere kontrollorgan for politiets virksomhet? Oslo, 2008

Profilerte saker

Tor Even har jobbet med flere saker som har fått betydelig medieomtale.

De mest omtalte er Norges største krigsforbrytersaker, Rwanda-saken (2014) og Vukovar massakren (2007) .

Han har også vært forsvarer i bl.a. Nokas-ranet (2005)  og Lime-saken (2016-2020)

Artikler av Tor Even Gjendem