Skip to main content

Tvisteløsning

Tvister oppstår gjerne som følge av at partene først vurderer virkeligheten forskjellig, og deretter tolker den ytterligere forskjellig. På sikt fører dette gjerne til partene sklir lengre og lengre fra hverandre, slik at de til slutt ikke kan bli enige uten å gå i retten. Det trenger imidlertid ikke å gå så langt.

I en innledende fase bistår vi med å få frem riktig faktum i saken, slik at en kanskje kan unngå tvisten fullstendig. I denne fasen er det viktig å holde dialogen i gang og utbytte informasjon, slik at tilliten mellom partene kan bevares, med henblikk på å løse saken utenrettslig. Dernest bistår vi med forhandlinger, uavhengig av om partene ser saken likt eller ikke. Det er et faktum at de beste, raskeste og billigste løsningene på ethvert problem oppnås utenfor domstolene. I utenrettslige forhandlinger beholder partene kontrollen på prosessen, helt frem til endelig avtale og enighet. Dermed kan partene også skreddersy løsninger i vesentlig større grad enn hva som er mulig dersom en dommer skal avgjøre tvisten.

Dersom forhandlinger mislykkes gjenstår en vurdering av prosessrisiko, kostnader og eventuell gevinst ved å gå til retten. Denne prosessen må være svært grundig, for å unngå uvelkomne overraskelser. Vi vurderer saken i samråd med klienten og dersom alle er enige går vi til søksmål, som en siste utvei for å oppnå det klienten ønsker. Vi har stor prosedyreerfaring og er grundige og ryddige; noe som er en grunnforutsetning for å kunne presentere saken på en slik måte at retten ser at klienten har rett.

Har du behov for bistand innen kontrakts- og avtalerett?

Ta kontakt

Har du behov for bistand innen kontrakts- og avtalerett?

Ta kontakt

Dersom forhandlinger mislykkes gjenstår en vurdering av prosessrisiko, kostnader og eventuell gevinst ved å gå til retten. Denne prosessen må være svært grundig, for å unngå uvelkomne overraskelser. Vi vurderer saken i samråd med klienten og dersom alle er enige går vi til søksmål, som en siste utvei for å oppnå det klienten ønsker. Vi har stor prosedyreerfaring og er grundige og ryddige; noe som er en grunnforutsetning for å kunne presentere saken på en slik måte at retten ser at klienten har rett.

Advokater som jobber med tvisteløsning

Relaterte artikler