VICTORIA HOLMEN

Advokat (H)
E-post: vh@matrix-advokater.no
Tlf: 930 27 110

Victoria er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen i 1997 og har praktisert som advokat siden 2000. Hun arbeider som prosedyreadvokat med de fleste typer saker der enkeltpersoner kommer i kontakt med domstolene, både straffesaker og sivile saker.

Victoria har bred prosedyreerfaring, herunder med alvorlige straffesaker for lagmannsrettene (jurysaker). Hun har omfattende erfaring med “aktivt forsvar”, med bruk av alternativ etterforskning så vel som sakkyndig kompetanse som ledd i forsvar i straffesaker.  Hun har arbeidet mye med vitne- og avhørspsykologiske spørsmål knyttet til vurdering av pålitelighet av vitneforklaringer.

I tillegg til straffesaker jobber Victoria mye med forvaltningsrett (herunder utlendingsrett og barnevernsrett), barnefordelings- og samværssaker, og erstatningssaker. I tillegg arbeider hun med alle typer saker som involverer internasjonale menneskerettigheter.

Victoria har Møterett for Høyesterett.

Artikler av Victoria Holmen